Значението на поклона в Семейните Констелации

Поклонът е един от най-съществените ритуали в метода Семейни констелации. Едно съвсем простичко движение, което обаче изисква толкова много. Съществува популярно схващане, според което поклонът в съвременното общество, освен като поздрав, демонстриращ уважение в някои държави, като например Япония, се счита за израз на примиряване, сервилност, отказ от личната воля и дори унижение. Сякаш това …