Стъкленият таван – невидимите ограничения вътре в нас

Чували ли сте фразата „стъклен таван“?

Това е термин, който обозначава пречките и горната граница, до която често жените достигат в организационен и корпоративен контекст. Съществува някаква невидима бариера или лимит, над който жените в една структура не могат да се издигнат, не могат да получат повишение на заплатата, по-висока длъжност или повече възможности.

Освен чисто корпоративния контекст, в който тази фраза се използва, тя е приложима и във всякакви други ситуации и условия, в които жените изпитват затруднение да преминат отвъд някакви обществено допустими норми, очаквания и нагласи. Защо обаче точно „стъклен“? „Стъклен“ защото това ограничение обикновено е невидимо, докато жената не се сблъска с него. Тоест, не става въпрос за някаква очевидна, директна дискриминация. А по-скороо за негласни, неписани правила и морлен код, спрямо който живее цялото общество.

Истината обаче е, че макар и жените да усещат някакви ограничения по пътя си на развитие и макар и тези ограничения (под формата на ограничаващите убеждения на цялото общество, които смаляват жената) да са напълно действителни и обозрими – съществува изход.

Съществуват начини, по които жената да „пробие“ стъкления тават, да мине отвъд него и истински да се разшири.

Излизането от този свръх тесен калъп, тази задушаващо ограничаваща рамка се случва на няколко етапа.

  • Първо – да си даде сметка за неговото съществуване. Тоест – да види и признае съществуването на нагласи и очаквания у хората, които я ограничават и я поставят в позиция, в която се случва по-малка, незнаеща и неспособна.
  • Второ – да се свърже с вътрешната си сила и авторитет. Да опознае своите вътрешни качества и ресурси, да се докосне до същността си. Да чувства своята вътрешна ценност.
  • Трето – да си даде сама на себе си позволение да „счупи стъкления таван“. Да си позволи „да порасне“ в своите собствени очи, да си даде разрешение да излезе извън рамките и ограниченията на „познатото“ и това, което се очаква от нея. Да види, че няма защо да се страхува от собствената си сила. Сама на себе си да си даде пространството потенциала ѝ да се разкрие и ярката ѝ същност да разцъфти, да не чака това пространство и позволение да дойде отвън. Да си даде разрешение да бъде по-щастлива, по-успешна и по-реализирана от всички жени преди нея, на които някаква част от нея остава лоялна. Да дръзне да се индивидуализира и да поеме по своя собствен път, макар и по-разлличен от пътя на всички преди нея.
  • И четвърто – просто да действа. Да се осмели да живее живота си по своя автентичен начин, в съзвучие с вътрешния си компас. Да направи действителни крачки и да се задвижи към своите мечти. Още днес, тук и сега!

Аз съм тук, на разположение за вас, прекрасни жени, ако имате нужда от подкрепа във вашия процес на преминаване отвъд „стъкления таван“.

Можете да се свържете с мен на:

📞 Телефон: 0889/ 566 – 093
📧 Електронен адрес: mariailievaeu@gmail.com