Среща със себе си – Серия творчески ателиета за себеизследване с арт-терапия

8 срещи, през четвъртък (всеки втори четвъртък)
Дати на провеждане:
 23.03
 06.04
 20.04
 04.05
 18.05
 01.06
 15.06
 29.06

Save the date!

март, април, май, юни

Често в забързаното ежедневие фокусът ни непрекъснато е насочен към всевъзможните задължения и отговорности. Прескачаме от професионалния към личния си живот, сменяме умело социалните роли и маски, но забравяме да си дадем време и пространство да се обърнем към себе си.
 
Един от най-простичките на вид, но и най-дълбоки въпроси, които човек може да си зададе е: КОЙ СЪМ АЗ? Кой съм аз в същността си, отвъд обуславянето, обществените рамки и изисквания, отвъд семейното възпитание, отвъд това, което съм възприел за себе си, оглеждайки се в очите на другите? Кой съм аз и за какво копнее душата ми?
 
Изтърканата и клиширана фраза „Да обичаш себе си“ може да се преведе на разбираем език така: Да обичам себе си означава да познавам себе си, своите много и различни аспекти и да разбера как мога да ги приема и прегърна, ако е нужно и да го помиря. Да имам пространство за всички свои проявления.

Но как можем да приемем своята многостранна и неописуемо дълбока природа, ако не я познаваме?

Това е и идеята на тази поредица творчески ателиета. В тях ще разполагате с времето и пространството да осъществите най-важната среща в живота си – тази със самите себе си.
Творческите ателиета са изцяло с практическа и преживелищна насоченост и включват инструменти и практически задачи от областта на арт-терапията и изкуствата.
 
В ателиетата ще ползваме:
 
🎨 Различни художествени материали, похвати, техники и упражнения
🎨 Работа с асоциативни карти
🎨 Задачи по творческо писане
🎨 Медитативни практики
🎨 Колажни техники
🎨 Работа с глина

1. Първа среща /23.03/ СРЕЩА С ТВОРЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Какво е творчество и кой съм аз като творческо същество и творяща същност. Навлизане в творческия процес и запознаване с креативния си потенциал. Какъв съм аз, когато творя. Как се проявява жизнената ми енергия под формата на творчество.

2. Втора среща /06.04/ СРЕЩА С ТЯЛТО

Посланията на физическото тяло. Мъдростта и способността за трансформация, която крие тялото. Връзката с тялото. Сетивност и сензорика.

3. Трета среща /20.04/ СРЕЩА С ЕМОЦИИТЕ

Да отворим пространство и да си дадем позволение да изпитаме без цензура своите емоции; да си позволим да чувстваме чувствата си. Изследване на емоционалния свят. Богатството в опознаването на първичната навигационна система на емоциите.

4. Четвърта среща /04.05/ СРЕЩА С ДРУГИЯ

Кой съм аз във взаимоотношенията. Аз и другите. Аз и любовта. Свързване и споделеност. Мъжкото и женското начало в мен.
 

5. Пета среща /18.05/ СРЕЩА С ПО-ГОЛЯМОТО

Как се свързвам с по-голямото – природата, общността, епохата, духовното. Моето място в големия пъзел на живота. Изследване на връзката с по-широкия контекст.

6. Шеста среща /01.06/ СРЕЩА СЪС СЯНКАТА

Какво не искам другите да видят и знаят за мен. Какво крия от себе си. Кой е моят вътрешен критик и как да се сприятеля с него. Кои части от себе си отричам, игнорирам, пренебрегвам.

7. Седма среща /15.06/ СРЕЩА НА МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Кой съм аз в контекста на личната си история. Как гледам на своя житейски път. Кой бях, съм и ще бъда.

8. Осма среща /29.06/ СРЕЩА СЪС СЕБЕ СИ - СВЪРЗВАНЕ С АВТЕНТИЧНИЯ АЗ

Кой съм аз отвъд социалните си роли. Кое е моето истинско лице. Какви са посланията на моята душа. Кой съм аз с и без историята си.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
📎 Къде: център Inner Self (бул. Христо Ботев 79)
📎 Начален час: 18:30
📎 Вход: 40 лв. на среща
🎁 СПЕЦИАЛНА ЦЕНА за цялата поредица срещи: 240 лв. (вместо 320 лв.)
⚡️ ВАЖНО! Можете да участвате както в цялата поредица от творчески ателиета, така и да се включите само в една или в няколко от срещите. При еднократно посещение 50% от таксата се заплаща предварително.
⚡️ ВАЖНО! Ако решите да се включите във всички срещи и заплатите предварително – таксата за цялата поредица от срещи ще бъде 240 лв. (вместо 320 лв.)
‼️ Участието в цялата програма може да бъде заплатено еднократно или на две равни вноски по 120 лв, платими преди 1-ва и 4-та сесия.
 
‼️ NB! Участието в срещите се заявява предварително – най-късно до срядата, предхождаща датата на съответната среща, на имейл:
 
mariailievaeu@gmail.com или на телефон 0889/566-093 – Мария Илиева
 
или на: galiagalab@gmail.com или на телефон 0879/429-079 – Галина Стамболиева.
 
За удобството на всички, моля да идвате навреме и то след предварително записване.
 
Заявки за участие се приемат до запълване на местата.
 
Групата е малка, за да може да се обърне персонално внимание на всеки от участниците.
 

За записване:

Мария Илиева
☎️ Phone: 0889/566-093
📧 Email: mariailievaeu@gmail.com
📲 Лично съобщение тук в страницата

 

Галина Стамболиева
☎️ Phone: 0879/429-079
📧 Email: galiagalab@gmail.com
📲 Лично съобщение тук в страницата

Мария Илиева е фасилитатор и арт-терапевт. Английски филолог, преводач и преподавател. Обучавала се е в Институт за терапия и експресивни изкуства (София) в четири терапевтични направления: Психологично консултиране, Първична терапия (лекуване на детски травми), Експресивна Арт-терапия и Семейни Констелации. Работи индивидуално с възрастни по теми свързани с взаимоотношения, тревожност, неувереност, екзистенциални кризи, емоционална празнина. Основен фокус в работата ѝ е Овластяването на Жените (Women’s Empowerment). 

Галина Стамболиева е художник и арт-терапевт. Има магистърска степен по Скулптура и Педагогическа правоспособност в сферата на изобразителните изкуства от Национална Художествена Академия, и Следдипломна квалификация по Арт терапия от Великотърновски Университет. Преминала е обучения по Арт терапия в Нов Български Университет и по Експресивна арт терапия и Консултиране в Институт за терапия и експресивни изкуства. Работи групово и индивидуално с деца, тийнейджъри и възрастни с методите на арт терапията и изкуството.