Социалната тревожност – Бичът на съвременното високотехнологично общество /уебинар/

Социалната тревожност е част от семейството на тревожните разстройства, но сама по себе си представлява по-скоро симптом. Симптом на дерегулирана нервна система. Симптом, че нещо в нас има нужда бъде осветено, разгледано, обгрижено, излекувано. Симптом, че ни липсва базисното усещане за безопасност.


Както повечето тревожни състояния, социалната тревожност се заражда в детството, когато средата, в която сме израснали (семейство, училище, общество) не е отразявала и откликвала на емоционалните ни нужди. В следствие на това сме развили една свръх-бдителност към външния свят поради липсата на усещане за сигурност и безопасност.


Това хронично състояние, в което израстваме, непрекъснато бидейки нащрек, кара тялото ни да е в очакване на някаква заплаха или опасност. Нервната система реагира със симптоми като прекомерно изпотяване, силно сърцебиене, пресъхване на устата, обсесивни мисли за това как ни възприемат другите, страх да не се изложим в техните очи. И често се случва и до дисоцииране – състояние, при което дори и физически да присъстваме в дадена обстановка, чисто ментално не сме там. Скъсва се връзката между ума и тялото.


Почти всички видове общуване биват преживени като нещо изключително изтощително, защото нервната система се е впрегнала с всички сили да предпази човека от (недействителната) заплаха и опасност.


Истината е, че абсолютно всеки един от нас е създаден както да търси и да има нужда от общуване и социални интеракции, така и от безопасност и сигурност. При социалната тревожност тези две базисни потребности сякаш са в конфликт. Опитите за връзка със социума се превръщат в страдание, болка, самоналожено изтезание.


Категорично мога да заявя от личен опит, че човек може да се справи с тези състояния – когато обаче разбере техния генезис. Когато си даде сметка, че те отразяват една дълбока рана. Рана, появила се тъкмо в социален контекст – с основните фигури в детството ни. Рана, причинена от липсата на внимание, разбиране, приемане. Рана, причинена от усещането за пренебрежение, предателство, изоставяне и най-вече: СРАМ.Истината е, че тази рана може да бъде излекувана. Този болка може да бъде разбрана и срамът трансформиран.


В този уебинар можете да  разберете КАК.

Темите, които се разглеждат в уебинара са:

  • Храктеристики и проявления на социалната тревожност
  • Причини за възникване на СТ през призмата на Първичната терапия
  • Лечение на СТ чрез Първична терапия
  • Причини за възникване на СТ през призмата на Когнитивно-поведенческата психотерапия
  • Упражнение от КПП за справяне с негативни мисловно-поведенчески модели
  • Причини за възникване на СТ през призмата на Семейните констелации
  • Практически задачи за лекуване на тревожност през призмата на Семейните контстелации
  • Предложения за самостоятелна работа чрез телесни практики и арт-терапия

Уебинарът е подходящ за хора, които изпитват прекомерна тревожност при социални интеракции, изяве пред публика, както и общо състояние на тревожност.

Записът остава ваш за неограничен период от време. Имате възможност винаги да се връщате към информацията и да прилагате практическите насоки.

За да се сдобиете с линк и парола към записа, пуснете своята заявка на следния имейл, където ще получите данни за банков превод/плащането по Revolut:

mariailievaeu@gmail.com