Индивидуални сесии с Арт-терапия

Какво представлява една сесия с
Експресивна Арт-терапия

Арт-терапевтичните сесии осигуряват безопасно пространство, в което клиентът може да изследва съществени, актуални теми чрез способите на творческия процес.

Обикновено сесията започва със загряващо упражнение, което цели клиентът да се запознае с художествените материали. В самото упражнение често излиза конкретната тема, която има нужда да бъде разгледана, а след упражнението клиентът може да разкаже малко повече в какво точно се състои належащия проблем. След кратка дискусия, терапевтът дава тема, върху която клиентът работи за известно време. След приключване на самия творчески процес, сесията продължава с обсъждане на готовия продукт (рисунка, колаж, снимка, склуптора, и т.н.), самият процес на изработване и накрая придобитите осъзнавания се свързват с актуалната тема, която клиентът е пожелал да разгледа.

Класическата арт-терапевтична сесия включва най-вече визуалните изкуства, но в зависимост от разглежданата тема и готовността, възможностите и желанието на клиента – изследването на темата може да включи и премине в други модалности – танц, движение, драма-терапия, поезия и терапевтично писане, екотерапия, фототерапия и т.н.

Арттерапевтичната сесия дава експресия на осъзнаванията и надигналите се емоции, които имат нужда от изваждане на повърхността, изразяване и преработване.

Цялостният ефект от една такава сесия води до яснота, усещане за лекота, свобода и облекчение за клиента, както и един нов, по-широк поглед върху неговия казус, което му дава възможност да намери нови начини за справяне, приемане и разбиране.

Основният инструмент за работа арт-терапевтично е въображението на клиента, като по никакъв начин не се изискват някакви умения или талант.

Тъкмо обратното – най-работещото и ефективното е да се следи за това, което спонтанно се появя в творческия процес, така нареченият феноменологичен подход, който разкрива онова, което е значимо в момента.

Освен въображение и спонатнност,

арт-терапевтичната работа включва и елемент на игра, който се изразява в търсенето и изследването на „неизвестното“.

Сесията се превръща в едно вълнуващо приключение, което среща клиента със собтвените му вътрешни сили, качества и ресурси. По този начин ни се предоставя възможност да се погледне текущото затруднение или проблемна житейска ситуация на клиента по един безопасен начин и в процеса на работа да се открият нови подходи за справяне.

Една арт-терапевтична сесия продължава около 60-70 минути. Може да се разглеждат всякакви теми, проблеми и въпроси от личен и професионален характер. Степента на готовност на клиента да изследва своята тема определя дълбочината, в която може да се работи по проблема.

Ако се нуждаете от споделяне и консултиране по въпрос, който Ви терзае и имате желание да използвате арт-терапията за тази цел, не се колебайте да се свържете с мен на:

Телефонен номер – 0889566093

Електронен адрес: mariailievaeu@gmail.com

Или чрез формата за контакт: