Индивидуални сесии с Вътрешното дете

Как протича процесът Първична терапия (Primal) Лекуване на вътрешното дете

Този процес се провежда като пакет от десет последователни сесии (+ 1 опознавателна) – по една сесия всяка седмица. В продължение на общо единадесет седмици клиентът се връща плавно назад в миналото и разглежда своите преживявания от 12-годишна възраст, назад чак до зачеването и вътре-утробния период.

По време на самите сесии се изследват теми, свързани с обусловеностите, които клиентът като дете е възприел, различните маски и роли, които е трябвало да възприеме, за да принадлежи в семейната среда.

Процесът предоставя пространство човек да види по какъв начин тези адаптации и стратегии за вписване са се укоренили в поведението му и се проявяват и в настоящия му живот. И най-основното – как след като ги види и осъзнае, да се освободи от тях, за да може да достигне до истинския си Аз, до напълно естествената и автентична своя същност.

Клиентът също така се учи да се свързва с тялото си, да преживява радостта от възможността да преживявава света с всички сетива и да присъства тук и сега пълноценно.

Други теми, които биват изследвани в процеса включват границите – какво са границите, как да ги поставям и отстояваме; както и ранното привързване и нуждите – как да ги разпознаваме и да им откликваме.

По време на процеса се обостря чувствителността на клиента спрямо собствените му емоционални състояния, като с всяка следваща сесия се задълбочава способността на човек да идентифицира какво поражда различните състояния и реакции.

Най-ключовият елемент от процеса е

установяването на връзка между самия човек и неговото вътрешно дете

– онзи най-уязвим аспект на съзнанието, който е преминал през предизвикателствата от детството и все още носи белези от тях, а твърде често – и незараснали рани, така наречените травми.

По време на сесиите клиентът има възможност

да разгледа това, което не е било завършено, да изрази емоциите, които са били потиснати, да завърши действията, които го карат да зацикля в миналото

и да продължава под една или друга форма да пренася и в настоящия си живот.

Сесиите включват консултиране, водени медитации, дихателни и телесно-ориентирани техники, арт-терапия, водене на дневник, гещалт терапия, визуализации. Процесът е интензивен, но клиентът има на разположение цяла седмица между сесиите, за да интегрира прозренията и осъзнаванията, които се появяват в течение на работа. 

Връзката, която сме имали като деца с родителите си, оформя всички останали последващи взаимоотношения в живота ни.

Като деца искаме и имаме базисната нужда да бъдем чути и видяни от нашите родители. Но повечето от нас са родени в семейство на емоционално незрели родители. Родители, които носят своите собствени неразрешени травми от техните родители. Родители, които не знаят как да управляват емоциите си и в резултат, не могат да държат пространство за нашите емоции.

По този начин ни е отнета възможността да бъдем чути и видяни. За да се справим с това, ние се адаптираме. Ние, човешките същества сме наистина чудо на природата, защото сме способни да получим любовта, от която се нуждаем, по всевъзможни начини.  Учим се как да я заслужим.

За повечето от нас това означава да се опитваме да се харесаме на родителите. Да се превърнем в това, което те искат ние да бъдем. Да се държим по начини, които те ценят и виждат като „добри“ и същевременно отричаме онези части от себе си, които родителите ни виждат като „срамни“ или „лоши“.

Искаме другите да ни виждат като добри.

Не искаме да се показваме по начин, по който родителите ни възприемат като лоши. Това е причината по-късно в живота си да търсим несъзнателното одобрение и валидация от околните.

Точно за това работата с Вътрешното дете е толкова съществена. Тя ни позволява да видим нараненото дете в нас, което отчаяно се нуждае от одобрение.

Търсим това приемане в работата си, в интимните си отношения, и дори като родители от собствените си деца. Повечето възрастни дори не си дават сметка, че поведението им почти изцяло се поражда в процеса на това несъзнателно търсене на приемане, чийто корен лежи в отношенията с родителите.

В процеса на лекуване, започваме да осъзнаваме, че

Няма нужда да се харесваме на хората, за да получим любов и одобрение.

Научаваме се, че е безопасно хората да са безразлични към нас и дори да не ни харесват. Единствено нашето вътрешно дете е това, което възприема това като изоставяне или дори смърт.

Но истинското порастване се случва, когато се осмелим да бъдем напълно себе си, без за нас да е определящо до каква степен ни харесват околните.

Основната посока, в която се придвижва човек в този процес е към това постепенно да изгради все по-стабилно присъствие на онази здрава и мъдра част в себе си – на

възрастния, който може и знае как да се погрижи за себе си

и за вътрешното си дете. С течение на времето човек свиква да вижда в себе си онова топло, нежно, любящо и грижовно присъствие, което твърде вероятно търси навън в лицето на другите.

Когато човек установи сигурна и стабилна връзка между себе си и вътрешното си дете – тогава

започват да отпадат и голяма част от трудностите и предизвикателствата във взаимоотношенията,

както лични и интимни, така и приятелски, семейни и дори професионални.

Тогава също така човек започва да заздравя своя вътрешен авторитет – да усеща своята вътрешна ценност, устойчивост и сила – и да се уповава и осланява на себе си. Защото истината е, че

Никой друг извън нас не знае по-добре от нас самите, което е най-доброто за нас.

Ние започваме да бъдем авторитет сами за себе си в собствените си очи. Защото детето в нас вижда, че има възрастен, на когото може да се довери и да разчита. Значимостта на външните авторитет започва да отпада и в този момент човек поема отговорност за своя собствен живот и се движи в живота от място на сила, интегритет, центрираност, заземеност, устойчивост, изобилие и себестойност.

Ако искате:

  • да преживеете този дълбок процес на трансформация,
  • да дадете пространство на ярката ви индивидуалност да разцъфти
  • и да тръгнете по пътя на автентичната любов, приемане и грижа за себе си

Може да се свържете с мен на:

Телефонен номер – 0889566093

Електронна поща: mariailievaeu@gmail.com

Или да ползвате формата за контакт: