Изреченията в Семейните Констелации

За придвижването и разгръщането на една констелация често се ползват определени изречения. Често звучат архаично и съвсем простичко, но в тях се съдържа огромна сила, която служи като искра, задвижваща потока на енергия.
 
Това не са заучени думи и фрази или реплики, които предварително се наизустяват. Нито пък е добре да бъдат разглеждани като магически формули. На практика те не работят, когато фасилитаторът влиза в полето с нагласата „да ги ползва, за да случи нещо в констелацията“.
 
Те се пораждат естествено, когато фасилитаторът е в резонанс с полето и с душата на човека, който бива представляван в това поле. Нужно е да бъдат почувствани, човек да се остави те сами да преминат през него като вълна и да усети тяхната вибрация. Когато възникват, сякаш отекват като златни моменти, падащи на своето точно определено място. И само тогава имат способността да придвижат енергията в констелацията.
Свързването с изреченията в констелациите е много добър пример за това колко ключово е човек да се остави на това, което спонтанно се породи в него. Тъкмо на това се основава феноменологичния подход, върху който се базира метода Семейни констелации.
 
Този подход сам по себе си е едно своеобразно изкуство на присъствие в живота – да умееш да чуваш и да слушаш, да си настроен на вълните на това, което е, да бъдеш в резонанс с това, което е готово да ти се разкрие. Без предварителни планове, заучена стратегия и подготовка. Да се оставиш на потока на живота. Да се довериш. Да присъстваш пълнокръвно и осъзнато. Ето това е изкуството на резонанса с полето.
 
Images by Jake Terry