Изплуване от неработещите модели

Често в публикациите си по-скоро се фокусирам върху задаването на въпроси, отколкото върху даването на отговори. За мен лично въпросите винаги са били по-важни отговорите. Когато възникне въпрос – отговорът често се съдържа и естествено произлиза от него. Затова и сега няма да ви давам готови рецепти, съвети и насоки. Смисълът е в това вие сами да откриете онова, което работи за вас.
 
Единствено ще предложа някои идеи, които аз лично съм видяла, че работят за мен, като бивш (I hope so, or at least recovering) people-pleaser.
 
За да установим как може да се освободим от този модел на вечно търсене на одобрение и внимание, е добре да видим как се е зародил той.
 
Ако като деца сме израснали в семейство, в което емоционалните ни нужди не са били посрещнати, границите ни са били погазвани, или сме се чувствали в тежест или пък не достатъчно добри, вътрешно сме изградили убеждението, че не сме достойни. Че не заслужаваме любов, внимание и топлина такива, каквито сме.
Развили сме адаптационни механизми, за да можем все пак да си набавим онова, което ни е било нужно. И макар че тези стратегии за задоволяване на нуждите да са били важни за оцеляването ни като деца, за съжаление в зрелия ни живот те не само че не ни служат, а и ни пречат.
 
Представете си ги като един свръх тесен костюм, който ви задушава. Но който вие не виждате. Не осъзнавате, че дори носите. И затова не можете да го свалите.
Подсъзнателно и като деца, и в зрелия си живот, се опитваме да докажем своята стойност като се стремим да задоволим нуждите на другите. Онова, което те смятат за „добро“ и „достойно“. За да си затвърдим, че сме такива. Добри и достойни.
 
Истината е, че по този начин влизаме в една непрекъсната вътрешна борба. Една част в нас започва да изпитва възмущение. Възмущение, негодувание и неприемане към самите себе си. Защото тази част в нас знае и усеща, че в опитите си да се харесаме на другите, всъщност предаваме себе си.
 

Така че, какво е решението? Какъв е пътят отвъд този модел?

Първо, както при всички останали модели на поведение, добре е да го видим. Да развием умението да наблюдаваме себе си и така да повишим осъзнатостта си. Осветляването на модела е първата и основна стъпка към освобождаването от него. Това, разбира се, изисква време, усилия, дисциплина и постоянство. Развиването на медитативен ум чрез медитативни практики много би спомогнало в този процес. Но като за начало, просто забелязвайте, дори и пост-фактум, какви са мотивите ви за действие. Какво ви кара да действате по един или друг начин?

Следващата и може би най-съществена стъпка, която таргетира право в сърцето този модел, е да се научите да чувате и своевременно и адекватно да откликвате на своите нужди. Както и в предишния пост споменах – нуждата от внимание и одобрение на практика е нуждата на детето вътре във вас, което не е получило тъкмо това в своето детство. Сега обаче, вие, като възрастен човек, сте отговорни да разпознаете и задоволите своите потребности. Нуждата от любов, внимание, нежност и топлина може да бъде посрещната – вътре във вас, от самите вас.

Друг съществен елемент на освобождаването от синдрома people-pleasing е да се научите да поставяте и отстоявате своите граници. Вашите граници очертават вашето лично поле на съществуване – всичко, което резонира с вашата същност е добре дошло в това поле. Но всичко, което нарушава, погазва или не уважава вас и вашата енергия – няма място в полето ви. В началото може да ви е странно и задължително да изпитвате вина. Но с времето установяването на здрави, стабилни граници спрямо външния свят на практика усилва вашата собствена устойчивост и центрираност.

Тясно свързано с темата с границите е и откриването на същността – свързването с вашата уникална, автентична същност, центъра на вашето същество, отвъд времето и пространството. Колкото повече сте свързани със същността си, толкова по-лесно ще ви бъде и да поставяте граници.
 
Откриването на същността на практика е един обратен процес на връщане назад. Или иначе казано, депрограмиране и разотъждествяване с всички програми, вярвания, модели и убеждения за това кои сте в действителност. Когато откриете истинското си лице, маските могат да паднат, просто защото вече не са ви нужни.
 
Това са само четири идеи, които бихте могли да приложите. Общото между тях е, че всички те участват в пакетния процес от 11 сесии за Работа с вътрешното дете. Всяка една от тези теми заслужава да ѝ се обърне щателно внимание и човек да посвети време и усилие, ако наистина иска да живее по нов начин. Свободно, смело, с размах! Отвъд нуждата от това да се хареса на целия свят.
 
Ако в този момент четете тази информация, можете да я приемете за знак, който ви приканва активно да се погрижите за себе си. Вашето вътрешно дете ви дава сигнал, че иска най-сетне да му обърнете внимание.
 
Запознайте се подробно с процеса тук:

Images by Xenie Zasetskaya