Значението на поклона в Семейните Констелации

Поклонът е един от най-съществените ритуали в метода Семейни констелации.

Едно съвсем простичко движение, което обаче изисква толкова много.

Съществува популярно схващане, според което поклонът в съвременното общество, освен като поздрав, демонстриращ уважение в някои държави, като например Япония, се счита за израз на примиряване, сервилност, отказ от личната воля и дори унижение. Сякаш това просто движение символизира отказа ни от собствената ни истина и чрез него губим привилегията и връзката с личната си стойност. Едва ли не се обезценяваме и дори унижаваме с едно такова раболепно отдръпване от своя собствен авторитет.
В метода Семейни констелации обаче, поклонът се разглежда по коренно различен начин. Той има две основни предназначения.

Първо, чрез него връщаме с любов и уважение някакъв товар, който сме взели от тези преди нас, връщаме отговорност, с която сме се нагърбили, но която не ни принадлежи.

Оставяме това, което сме взели с любов напълно несъзнателно, там, където му е мястото – при единствения човек, който има правото да носи този товар – нашият предшественик, от когото сме го взели. Например дете, което става родител на своите собствени родители, като несъзнателно ги обгрижва емоционално. Не е негова отговорност, нито е по силите му да ги спаси и да направи живота им по-щастлив. По-късно в живота си на зрял индивид, този човек няма енергия за собствения си живот. И почти винаги има трудности и пречки или и личния си живот, или в професионалното си развитие, а най-често и при двете. За да потече енергията, този човек трябва да върне товара – отговорността за емоционалното добруване – на своите родители. Защото само и единствено те могат да се погрижат за себе си. Това връщане се извършва чрез поклон.
 
И второто предназначение на поклона в Семейните констелации е да покаже почит и уважение.

Много често се наблюдава поведение, при което човек има възражения и неприемане на някакъв факт – нещо, което вече се е случило в миналото и няма как да бъде променено.

Това, което се е случило, много силно е наранило индивида и той таи низразени емоции, които му пречат да съжителства с истината. Това също спира жизненият поток да тече свободно. В такъв случай е добре човекът също да направи поклон – понякога пред Живота, пред Историята, или пред Съдбата. Поклон – в знак на съгласие и приемане на истината – такава, каквато е.
 

Всъщност поклонът е ритуал, илюстриращ един фундаментално важен процес, в който се доближваме да истинската си същност, докато същевременно се освобождаваме от онова, което все още ни закотвя в миналото и ни пречи да продължим напред и да се развиваме.

 
Ако имате нужда да изследвате какво ви е трудно да приемете в живота си, не се колебайте да се свържете с мен за индивидуална сесия със Семейни констелации на:
 
email: mariailievaeu@gmail.com
 
или
 
tel: 0889/566-093