Експресивна Арт-Терапия

Какво представлява
Експресивната Арт-терапия

Арт терапията и по-конкретно Експресивната Арт терапия е едно безкрайно широко поле за психотерапевтична работа, което предоставя голям спектър от инструменти и похвати, имащи различни цели. От една страна

Експресивната Арт терапия осигурява свързване с ресурсите, вътрешните сили и потенциали на клиента.

В процеса на творчество, човек се среща със самия себе си, като всяко креативно действие е възможност да се намери решение, насока, обяснение и смисъл във всяка една проблематична житейска ситуация.

От друга страна, арт-терапевтичния модел на работа прави възможно да се извадят навън предизвикателни емоционални състояния, травми и товари, вътрешна дисхармония, повтарящи се негативни модели. И така клиентът да погледне отстрани, да осмисли проблема и по този начин да получи по-дълбоко осъзнаване за неговия генезис, както и за неговото разрешаване.

Освен това,

потапянето в изкуството, не просто като пасивен наблюдател, а и в ролята на активно творящ, само по себе си има дълбоко терапевтичен и дори трансформиращ ефект.

Арт-терапевтичните сесии са подходящи както за индивидуални клиенти, така и за двойки (партньорски, родител-дете, бизнес, и тн), в които балансът във взаимоотношенията е нарушен.

Арт-терапията е чудесен инструмент също и за свързване с интуицията и развиване на неподозирани качества и заложби за онези, чиито фокус е да работата върху собственото личностно усъвършенстване, опознаване и израстване.

Експресивната Арт-терапия включва различни модалности и похвати от сферата на:

  • визуалните изкуства
  • фототерапия
  • терапия чрез писане
  • движение и танц
  • театър и драма-терапия
  • екотерапия и приложна арт-терапия

Терапевтичните сесии по експресивна арт-терапия не целят достигане до естетически резултат и не е нужно човек да има конкретни умения и таланти.

В сесиите обаче човек има възможността да се свърже с актуалните си теми и да овеществи вътрешните си процеси, да трансформира трудностите и да сдобие осъзнаване за себе си и всичко произтичащо в живота му.

 Способите от Експресивната арт-терапия са един чудесен инструмент човек да изследва това, което е, да бъде тук и сега, като същевременно осигуряват емоционално дистанциране посредством появата на трети елемент – продуктът от арт-терапията. Един от най-полезните и практичените елементи на Експресивната арт-терапия е, че предоставя широк спектър от възможности за работа, така че да се намери онова, което е работещо за индивидуалните нужди на всеки човек.

Това, което отличава експресивната арт-терапия е нейният феноменологичен подход – изследва се това, което се проява спонтанно на момента и случващото се в процеса не е просто сух, стерилен анализ, а живо случване и преживяване на темата – така, както се разкрива, стъпка по стъпка, момент след момент. 

Експресивната арт-терапия също така е подходяща за всякакви възрасти. Особено добре работеща е за деца, както и за хора в напреднала възраст, също и за двойки, или работа в група и изследване на групови динамики.

Работата чрез Експресивната арт-терапия дава смисъл, свързва ни с ресурсите и собствената ни автентичност, посочва ни пътя.

И всичко това се случва по един креативен и безопасен начин, способстващ случването на дълбока трансформация.

Ако искате да разберете какво представлява и как протича една индивидуална сесия с Експресивна Арт-терапия, можете да прочетете повече тук: