В потока на живота – Констелационни медитации – 16.10.2022 г.

В този малко по-различен клас ще можете да се докоснете до метода Семейни констелации по един нежен и щадящ начин с помощта на няколко основни констелационни медитации. Семейните констелации представляват терапевтичен метод от сферата на системната работа. Отделният индивид се разглежда като част от по-голямото цяло – всеки човек е единица, съставляваща рождената система, от която произхожда. Чрез Семейните констелации наблюдаваме как системата влияе на индивида, но същевременно и как отделният човек също влияе на системата. За да съществува – всяка система следва определени принципи и закони, наречени „Порядки на любовта“. Чрез метода Семейни констелации можем да изследваме дали тези принципи са в хармония, така че потокът на живота да може да протича нормално и естествено.

В стандартния си формат, констелациите се случват в група, като човекът, който разглежда своя тема, избира от присъстващите представители за себе си и за различни членове от неговото семейство. След като представителите са разположени в констелационното поле, съвсем спонтанно у тях се пораждат различни усещания, емоционални състояния и импулси за придвижване. По този начин се проявяват скритите динамики, в които участва човекът, разглеждащ своята тема.

Всичкo това може да се случи и под формата на визуализация в съзнанието на човека. В този практически семинар ще направим няколко основни констелационни медитации, чрез които всички присъстващи ще имат възможност:

🔸 Да разберат корена на своите текущи проблеми
🔸 Да помирят вътрешните си противоречия
🔸 Да намерят своето правилно място в живота
🔸 Да се свържат с усещане за принадлежност
🔸 Да получат сила и вдъхновение от предците си
🔸 Да се освободят от неработещи модели

Медитациите имат двойна функция. От една страна те показват чисто диагностично къде може да се корени даден проблем и каква е общата картина в подсъзнанието на човека във връзка с неговата семейна система. От друга страна, медитациите имат своя лечителен ефект чрез включването на определени констелационни елементи за освобождаване от онова, в което човек може да е заплетен относно своя род.

Тези констелационни елементи са ДВИЖЕНИЯТА НА ДУШАТА, които ни свързват с потока на живота и ни насочват в правилната посока на духовно развитие, здраве, благополучие и любов.

Между медитациите участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси относно преживяното и да получат насоки за оформяне на тема, която да се разгледат в констелация с представители.

Кога:  16-ти октомври

Къде: Yoga Vibe San Stefano

Начало: 19:00 ч.Край: 20:30 ч.

Продължителност: 90 минути

Цена: 17 лв., важат карти Мултиспорт и Yoga Vibe

Можете да се запишете предварително на място във всяко Yoga Vibe студио или като пишете на home@yogavibe.net