Въпросник относно семейната история

Ако искате да си поставите констелация, попълнете въпросника, който следва. Ограничете отговорите си само до действителните факти. Всички факти, свързани със семейната ви история, имат значение. Най-важните факти са тези, които са свързани с тежките съдби на членове на семейството – травма, злоупотреба, изключване или смърт. 

Тежки съдби:

• ранната смърт на единия родител, преди детето да навърши 28-30 години;
• ранната смърт на брат или сестра, преди той/тя да е навършил 28-30 години;
• помятания след третия месец от бременността;
• смърт при раждане;
• сериозни нещастни случаи или болест;
• жертви на природни или други бедствия;
• физическо насилие или инцестни взаимоотношения;
• физически недъзи или психически заболявания;
• самоубийство или убийство;
• жертви или извършители на престъпления в семейството;
• лишаване от свобода (затвори, концентрационни лагери, затваряне в резервати и др.);
• преживявания, свързани с война;
• хомосексуалност;
• изключване от семейството;
• монахини, монаси или свещеници в семейството;
• психиатрични пациенти в семейството;
• фалити;
• емигранти;
• предци, участвали в робството (като роби или като робовладелци);
• предци от туземски произход;
• колониални владетели;
• извънбрачни раждания (в миналото това е било обществено наказуемо);
• деца, предадени на приемни родители или на роднини в ранна детска възраст;
• осиновяване;
• членове на семейството, изпратени в ранна детска възраст в пансион, без основателна причина;
• членове на семейството, принудени да се преместят или напуснат родната си страна;
• членове на семейството с родители от различни националности;
• членове на семейството, на които никога не им е било позволено да напуснат родния си дом.

 

Лични факти от вашето детство

• Имало ли е усложнения при раждането ви?
• Разболяла ли се е майка ви и получила ли е някаква хронична травма в резултат на вашето раждане?
• Били ли сте хоспитализирани рано или по-късно в детството си, поради внезапна или тежка болест?
• Колко братя и сестри имате?
• Имало ли е помятания или деца, които са починали рано?
• Някой от братята и сестрите ви имали ли са тежка съдба (виж по-горе)?

Лични факти от юношеството/зрелостта

• Имали ли сте други важни партньори (първа голяма любов) преди настоящата ви връзка?
• Имало ли е конкретни причини за преждевременното прекратяване на предишната връзка (например родителска намеса и влияния)?
• Имало ли е аборти?
• Имало ли е помятания или деца, починали рано?
• Имало ли е извънбрачни раждания?
• Имало ли е деца от предишна връзка?

Факти за родителите

• Как са се запознали вашите родители?
• Някой от тях имал ли е съществена партньорска връзка преди това?
• Някой от тях бил ли е женен преди това?
• Имало ли е съществена причина, поради която предишната връзка на единия от родителите ви не е могла или не е било позволено да продължи?
• На колко години са били родителите ви, когато са се оженили?
• Преди или след техния брак сте се родили вие?
• Вие ли сте били причината те да сключат брак?
• Ако те нямат сключен брак помежду си, има ли специална причина за това?

Факти за рожденото семейство на вашите майка/баща

• Колко братя и сестри са имали майка ви и баща ви и какъв е техният ред?
• Имало ли е помятания или деца, починали рано?
• Имало ли е някой с тежка съдба (виж по-горе) ?

Баба по майчина линия / баба по бащина линия

• Колко братя и сестри е имала тя и коя по ред е тя в семейството?
• Имало ли е помятания или деца, починали рано?
• Тя имала ли е тежка съдба като дете или като възрастна (виж по-горе)?

Дядо по майчина линия / дядо по бащина линия

• Колко братя и сестри е имал той и кой по ред е той в семейството?
• Имало ли е помятания или деца, починали рано?
• Той имал ли е тежка съдба като дете или като възрастен (виж по-горе)?

Прабаби и прадядовци по майчина и по бащина линия и други предци от двете страни

• Имало ли е някой с трудна съдба или други значими събития?

*По материали на Индра Торстен Преис