Връзка с корена – Практически семинар със Семейни констелации

Семейните констелации представляват терапевтичен метод от сферата на системната работа. Отделният индивид се разглежда като част от по-голямото цяло – всеки човек е единица, съставляваща рождената система, от която произхожда.
 
Чрез Семейните констелации наблюдаваме как системата влияе на индивида, но същевременно отделния човек също влияе на системата. За да съществува – всяка система следва определени принципи и закони, наречени „Порядките на любовта“.
 
Чрез метода Семейни констелации можем да изследваме дали тези принципи са в хармония, така че потокът на живота да може да протича нормално и естествено.
С помощта на Семейните констелации:
 
  • придобиваме по-дълбок и всеобхватен поглед върху картината на системата, към която принадлежим
  • диагностицираме дали има нарушения, заплитания и пречки пред това да можем да застанем на своето правилно „място“ в живота
  • свързваме се със силата и подкрепата, извиращи от рода ни
  • изследваме трудни или болезнени актуални теми, повтарящи се неработещи модели и поведения, от които човек иска да се освободи, като разбере техния генезис.
 

Темите, които най-често биват изследвани чрез метода Семейни констелации са:

 
  • Партньорски отношения – липса на дългосрочна връзка; паралелни връзки; често попадане на „неподходящ“ партньор; проблеми в самата връзка.
  • Професионална реализация и изобилие – неудовлетворение от работата, бърнаут, чувство на недооцененост; непрекъснато изтичане на приходи; трудност при установяване на финансова стабилност.
  • Здраве и физически симптоми – панически атаки и тревожност, хранителни разстройства, гинекологични проблеми; хронични болки или симптоми с неустановен характер; липса на енергия; пристрастявания към вещества или храни; трудност при забременяване.
  • Трудности в отношенията с рожденото семейство – проблемна връзка с майка/баща/брат/сестра; липса на комуникации с някой член на рожденото семейство; предизвикателства в общуването с родителите на партньора; проблемно поведение на дете.
Можете да участвате просто като наблюдател, като представител или да разгледате своя лична тема.
 

ВАЖНО! Ако искате да разгледате своя лична тема, е нужно да съберете значими факти от историята на своето семейство. За да се ориентирате какво е съществено – внимателно разгледайте следния въпросник:

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Кога: 30.07.2022 г.
Начало: 11:00 ч.
Край: 14:00 ч.
Къде: Yoga District – Студио Амара (бул. Витоша 45)

Вход за наблюдатели и представители: 20 лв.
Вход за поставяне на лична тема: 50 лв.

Ако искате да се запишете за разглеждане на вашата лична тема, предварително заявете своето присъствие на:

📞 0889/566-093 – Мария Илиева
📧 mariailievaeu@gmail.com

Повече информация за метода тук: